Oplossingsgericht verzuimmanagement

Dat is ook gelijk de kern van oplossingsgericht verzuimmanagement: je denkt niet in oorzaken en gevolgen maar kijkt oplossingsgericht. Deze op het oog kleine paradigmashift kan veel effect hebben. De oplossingsgerichte gesprekstechniek sluit hier goed bij aan. Deze techniek is afkomstig uit de hulpverlening en wordt nu in veel bedrijven ook met succes ter preventie of curatie van verzuim ingezet.
 
Uitgangspunt van de oplossingsgericht gespreksvoering is steeds: 

  • Wat wil de medewerker
  • Wat wil de werkgever, en
  • Wanneer zijn zij tevreden?

Oplossingsgericht werken begint dus steeds met het eind voor ogen:

  • Wanneer zijn zowel de medewerker  als de leidinggevende tevreden over stappen in ziekte en verzuim?
  • Wat kan er wel?

De eigen regie van de medewerker staat centraal. De leidinggevende werkt hier naar toe door te focussen op het doel van de medewerker. Ook sluit hij aan bij het veranderperspectief van de medewerker. Natuurlijk wel binnen de door de werkgever aangegeven kaders en context. Deze benadering zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie bij de medewerker.

Share/Save