Oplossingsgerichte trainingen

Mark Crouzen verzorgt oplossingsgerichte trainingen, workshops, opleidingen, presentaties en consultaties voor de volgende doelgroepen:

 • Psychotherapeuten, klinisch- en GZ-psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, SPV-ers, counsellors en coaches
   
 • Managers en HR-adviseurs
   
 • Huisartsen, bedrijfsartsen, arts-asistenten en specialisten
Oplossingsgerichte trainingen

Cliƫntgericht en resultaatbewust

Steeds vaker wordt aan de GGZ gevraagd verantwoording af te leggen over de effectiviteit van behandelingen. GGZ-instellingen opereren in toenemende mate resultaatbewust. Essentieel bij deze ontwikkeling vind ik dat de autonomie van de professional overeind blijft.

Iedere cliënt is uniek: zorginstellingen zijn zich daar meer en meer van bewust. Oplossingsgerichte therapie en oplossingsgericht werken stelt organisaties en professionals in staat behandelingen te bieden die optimaal aansluiten bij het perspectief van de cliënt. Cliëntgericht handelen is voor mij essentieel. 

In-company trainingen

Mark Crouzen verzorgt in-company oplossingsgerichte trainingen voor professionals in de zorg: Oplossingsgerichte therapie, oplossingsgericht werken of oplossingsgerichte gespreksvoering, CDOI of een combinatie van deze onderwerpen. We bieden maatwerk in trainingen: met de focus, casuïstiek, duur e.d. sluiten we - oplossingsgericht -  aan bij uw vraag.  

Mark Crouzen verzorgde o.a. de volgende in-company trajecten:

 • Trainingen Oplossingsgerichte psychotherapie bij de Jeugdafdelingen van De Gelderse Roos, Altrecht en GGZ West Friesland
 • CDOI-trainingen bij Eleos en Achmea Vitale
 • Trainingen Verzuimmanagement en de-medicalisatie voor managers bij de Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatie
 • CDOI-training voor de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
 • Communicatietrainingen voor bedrijfsartsen, huisartsen en specialisten

Open trainingen, met accreditatie

Mark is een zeer ervaren therapeut - hij kent de praktijk dus door en door - en verzorgt al meer dan twaalf jaar trainingen.
Therapeuten en andere hulpverleners maken in zijn trainingen kennis met Oplossingsgerichte therapie, Oplossingsgericht werken, CDOI e.d. Ook als je gevorderd bent of wilt worden, zijn Mark's trainingen erg nuttig en leerzaam.
De trainingen duren een of meerdere dagen en zijn bedoeld voor hulpverleners in de Cure en Care. Mark verzorgt de trainingen bij erkende postdoctorale instituten als:

 • de RINO Amsterdam
 • de RINO Utrecht
 • GITP/PAO
 • de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt)

Accreditatie: genoemde trainingen - en ook Mark's eigen open trainingen - zijn geaccrediteerd.  

Workshops, ook voor grote groepen

Oplossingsgerichte therapie en oplossingsgericht werken zorgen ervoor dat cliënten anders tegen hun situatie aan gaan kijken. Ook bij deelnemers is dit effect zichtbaar. Dat maakt deze methode ook heel geschikt voor workshops met grotere groepen.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Mark zien hoe je anders met problemen kunt omgaan. Inspirerend zijn de workshops en ook activerend. Je gaat aan de slag met je eigen casuïstiek en speelt situaties uit. Mark werkt al jaren met twee ervaren acteurs die heel treffend en plezierig met deelnemers werken en je goede, zorgvuldige feedback geven.

Postdoctorale opleidingen en cursussen

Al ruim 12  jaar verzorgt Mark Crouzen opleidingen en cursussen voor erkende opleidingsinstituten, te weten:

 • RINO Noord Holland (Amsterdam) en RINO Utrecht
 • GITP/PAO: basiscursus gedragstherapie
 • Universiteit van Amsterdam: diagnostiek voor Psychologiestudenten
 • Academie voor Fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden: oplossingsgerichte gespreksvoering

Congressen en symposia

Mark Crouzen spreekt vaak op congressen en symposia. Hij weet mensen te boeien en te inspireren. Altijd sluit hij aan bij actuele thema’s van de deelnemers.

Een paar voorbeelden:

 • CGW congres: Wat werkt in therapie? Cliënt Directed Outcome Informed (CDOI), de diagnose van het therapieproces
 • ISMA Nederland: Stressmanagement, wat werkt?
 • Bemoeizorg: Oplossingsgericht werken, een benadering die motiveert
 • Mentaal Beter-dag
 • NVAB/BAZ Oplossingsgerichte therapie: een kans voor bedrijfsartsen?  

Professionele samenwerking verbeteren

De oplossingsgerichte methode is ook heel geschikt om de professionele samenwerking in organisaties te verbeteren. Mark Crouzen gaat samen met uw team op zoek naar nieuwe invalshoeken om oplossingen te creëren. Deze aanpak blijkt steeds weer te werken.
Recent zorgde Mark bij een GGZ-instelling voor een oplossingsgerichte verbetering van de intervisie. Ook levert hij graag een bijdrage aan een betere samenwerking in teams.